Những điều cần biết khi xin giấy phép đầu tư

Những điều cần biết khi xin giấy phép đầu tư

Bạn muốn thành lập doanh nghiệp có yếu tố nước ngoài , Bạn cần hiểu một số vấn đề cần lưu ý khi thực hiện thủ tục đăng ký kinh doanh theo luật doanh nghiệp 2005. Quý khách hàng có thể tham khảo những vấn đề sau đây trước khi tiến hành thủ tục đăng ký đầu tư tại Sở Kế hoạch và Đầu tư.-  Hợp ...
Thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh

Thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh

Để giúp doanh nghiệp hoàn toàn yên tâm trong hoạt động kinh doanh của mình. Trường Thuận Đức giúp Quý doanh nghiệp thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh sẽ thay mặt doanh nghiệp xử lý giải quyết mọi vấn đề liên quan đến thay đổi đăng ký kinh doanh một cách chuyên nghiệp và tin cậy nhất. Dịch vụ xin cấp giấy ...
Dịch vụ kế toán thuế

Dịch vụ kế toán thuế

Kế toán là một công tác quan trọng ảnh hưởng rất lớn đến tình hình hoạt động và sự phát triển của Doanh nghiệp. Mọi doanh nghiệp đều cần phải có hệ thống kế toán được thiết lập phù hợp với các quy định của pháp luật ngay từ những ngày đầu đi vào hoạt động.   Công việc kế toán Doanh ...
Hướng dẫn các thủ tục về thuế

Hướng dẫn các thủ tục về thuế

Hướng dẫn các thủ tục đăng ký thuế, cấp Mã số thuế theo qui định pháp luật vế thuế Lưu ý:
Một số những Qui định Luật Công ty Cổ phần

Một số những Qui định Luật Công ty Cổ phần

Công ty cổ phần là loại hình doanh nghiệp có nhiều ưu điểm: dễ dàng huy động hoặc rút vốn (thay đổi cổ đông) nhưng các quy định về công ty này cũng khá phức tạp. Nhằm hướng dẫn doanh nghiệp hoạt động đúng theo quy định của pháp luật chúng tôi xin trích quy định về công ty cổ phần trong Luật doanh nghiệp ...
Giấy chứng nhận an toàn vệ sinh thực phẩm

Giấy chứng nhận an toàn vệ sinh thực phẩm

Chứng nhận cơ sở đủ điều kiện vệ sinh an toàn thực phẩm là một trong những yếu tố bắt buộc khi doanh nghiệp tiến hành chế biến, sản xuất thực phẩm. Chúng tôi sẽ hỗ trợ doanh nghiệp thực hiện đúng quy trình sản xuất đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm tại cơ sở.
Những Qui định về Luật Sở hữu Trí tuệ

Những Qui định về Luật Sở hữu Trí tuệ

Căn cứ vào Hiến pháp nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 1992 đã được sửa đổi, bổ sung theo Nghị quyết số 51/2001/QH10 ngày 25 tháng 12 năm 2001 của Quốc hội khoá X, kỳ họp thứ 10;
Bảng giá dịch vụ

Hỗ trợ trực tuyến

 

0919 77 65 99