Công văn thuế

Loại Tên file Download
zip Công văn 1052/TCT-CS của Tổng cục Thuế v/v vướng mắc về hóa đơn
rar Công văn số 2265/CT-TTHT ngày 30/3/2011 của Cục thuế TP. Hồ Chí Minh v/v thuế thu nhập cá nhân
zip Thông tư 28/2011/TT-BTC hướng dẫn thi hành một số điều của luật Quản lý thuế, hướng dẫn thi hành NĐ số 85/2007/NĐ-CP và NĐ số 106/2010/NĐ-CP
rar Công văn số 924/CT/-TTHT ngày 30/1/2011 của Cục thuế TP. Hồ Chí Minh v/v Lập hóa đơn giá trị gia tăng
rar Công văn số 925/CT-TTHT ngày 30/1/2011 của Cục thuế TP. Hồ Chí Minh v/v lệ phí trước bạ
rar Công văn 926/CT-TTHT ngày 30/1/2011 của Cục thuế TP. Hồ Chí Minh v/v lệ phí trước bạ
rar Công văn số 889/CT-TTHT ngày 29/1/2011 của Cục thuế TP. Hồ Chí Minh v/v chính sách thuế
zip Công văn 2624/BTC-CST của Bộ Tài chính v/v phân bổ thuế giá trị gia tăng đầu vào được khấu trừ
zip Công văn số 413/TCT-KK ngày 29/1/2011 của Tổng cục Thuế v/v hoàn thuế giá trị gia tăng
zip Công văn 1331/TCHQ-TXNK của Tổng cục Hải quan v/v ân hạn thuế
zip Công văn 1340/TCHQ-TXNK của Tổng cục Hải quan về việc xác định trị giá tính thuế
zip Công văn 789/TCHQ-TXNK ngày 24/2/2011 của Tổng cục Hải quan v/v miễn thuế nhập khẩu hàng hóa dự án ưu đãi đầu tư
zip Công văn 1047/TCT-CS của Tổng cục Thuế về việc hóa đơn ghi sai thuế suất
zip Công văn 637/TCT-CS của Tổng cục Thuế về việc thu nhập từ chênh lệch tỷ giá
zip QĐ 216/QĐ-CT của Cục thuế TP. HCM v/v bổ sung, điểu chỉnh Bảng giá tối thiểu tính lệ phí trước bạ các loại phương tiện vận tải trên địa bàn TP. HCM
zip Công văn 645/TCT-CS của Tổng cuc Thuế v/v khấu trừ tiền lương hưu và trợ cấp bảo hiểm xã hội để thực hiện trả nợ thuế
zip Công văn số 1560/BTC-TCT ngày 29/1/2011 của Bộ Tài chính v/v phân bổ giá trị lợi thế
zip Công văn 1474/BTC-TCT ngày 28/01/2011 về việc chính sách thuế đối với nghiệp vụ thu hồi nợ
zip Công văn số 415/TCT-DNL ngày 29/1/2011 của Tổng cục Thuế v/v kê khai, khấu trừ thuế giá trị gia tăng đầu vào
zip Công văn số 416/TCT-DNL, ngày 29/1/2011 của Tổng cục Thuế v/v điều chỉnh doanh thu, thuế