Đăng ký thành lập công ty online

Hãy nhập đầy đủ thông tin để nhận được tư vấn tốt nhất !

Thông tin có dấu (*) là bắt buộc

THÔNG TIN CÁ NHÂN

Tên của bạn (*)

Số điện thoại (*)

Địa chỉ liên hệ (*)

Địa chỉ email (*)

Loại hình công ty muốn thành lập ?
Công ty TNHH 1 thành viên Công ty TNHH 2 thành viên
Công ty cổ phần Doanh nghiệp tư nhân

Tên công ty viết bằng tiếng việt (*):

Tên công ty viết bằng tiếng anh (nếu có):

Tên công ty viết tắt (nếu có):

Địa chỉ công ty:

Ngành nghề kinh doanh (Vui lòng liệt kê tất cả nhũng ngành bạn dự định kinh doanh)

Vốn điều lệ đăng ký :

Thông tin đại diện pháp luật:

Họ tên:

Số CMND:

Ngày tháng năm sinh:

Ngày cấp:

Nơi cấp:

Địa chỉ thường trú (Vui lòng điền đầy đủ 4 cấp nếu CMND được cấp ở tỉnh):

Địa chỉ hiện tại:

Phần chỉ dành cho công ty TNHH 2 thành viên trở lên và công ty cổ phần

Danh sách thành viên/ cổ đông (Vui lòng điền thông tin các thành viên/ cổ đông đầy đủ theo như thông tin của đại diện pháp luật trên)

Đính kèm file:

(Dung lượng tối đa 5MB. Trường hợp muốn gửi nhiều file Quý khách vui lòng nén lại dưới dạng .zip hoặc .rar)