Thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh

Thứ ba, 02/10/2012, 04:27 GMT+7

Tư vấn thay đổi Thành viên CTy TNHH Hai thành viên trở lên
 
- Tư vấn các quy định của Pháp luật về điều kiện trở thành Cổ đông sáng lập của Công ty

- Tư vấn các quy định về hình thức thay đổi Cổ đông sáng lập của Công ty

- Tư vấn về Quyền và Nghĩa vụ của các Cổ đông.
 
- Tư vấn về việc chuẩn bị các giấy tờ liên quan.
 
- Tư vấn về cách thức và tiến trình thực hiện.
 
- Các nội dung khác liên quan.
 
 Hoàn thành Hồ sơ thay đổi
 
- Quyết định về việc thay đổi Thành viên của Công ty
 
- Biên bản họp về việc thay đổi Thành viên của Công ty
 
- Thông báo thay đổi Đăng ký kinh doanh 
 
- Thông báo Lập sổ Đăng ký thành viên 
 
-  Giấy tờ xác nhận việc góp vốn của Thành viên mới vào Công ty .
 
- Giấy ủy quyền
 
 - Các giấy tờ khác có liên quan.
 
  Tư vấn thay đổi Cổ đông sáng lập Công ty Cổ Phần
 
 - Tư vấn các quy định của pháp luật về điều kiện trở thành Cổ  đông sáng lập của Công ty
 
- Tư vấn các quy định về hình thức thay đổi Cổ đông sáng lập của Công ty;
 
- Tư vấn về Quyền và Nghĩa vụ của các Cổ đông;
 
-  Tư vấn về việc chuẩn bị các giấy tờ liên quan;
 
-  Tư vấn về cách thức và tiến trình thực hiện;
 
 - Các nội dung khác liên quan.
 
Hoàn thành hồ sơ thay đổi
 
 
- Quyết định về việc thay đổi Cổ đông sáng lập của Công ty
 
- Biên bản họp về việc thay đổi Cổ đông sáng lập của Công ty 
 
- Thông báo thay đổi Đăng ký kinh doanh 
 
- Thông báo Lập sổ Đăng ký Cổ đông
 
- Giấy ủy quyền  
 
- Các giấy tờ khác có liên quan
 
Tư vấn  thay đổi vốn điều lệ công ty
 
- Tư vấn các quy định của Pháp luật về điều kiện tăng hoặc giảm vốn Điều lệ;
 
- Tư vấn về Quyền và Nghĩa vụ của các Cổ đông/thành viên góp vốn;
 
- Tư vấn về thời điểm góp vốn và hình thức góp vốn;
 
- Tư vấn về việc chuẩn bị các giấy tờ liên quan;
 
- Tư vấn về cách thức và tiến trình thực hiện;
 
- Các nội dung khác liên quan.
 
 Hoàn thành Hồ sơ thay đổi
 
- Quyết định về việc thay đổi Vốn điều lệ Công ty 
 
- Biên bản họp về việc thay đổi Vốn điều lệ Công ty 
 
- Thông báo thay đổi Đăng ký kinh doanh 
 
- Giấy ủy quyền 
 
- Các giấy tờ khác có liên quan.
 
Tư vấn thay đổi Vốn đầu tư của Chủ Doanh nghiệp Tư nhân
 
-Tư vấn các quy định của Pháp luật về điều kiện tăng hoặc giảm vốn đầu tư;
 
- Tư vấn về Quyền và Nghĩa vụ của Chủ doanh nghiệp;
 
- Tư vấn về việc chuẩn bị các giấy tờ liên quan;
 
- Tư vấn về cách thức và tiến trình thực hiện;
 
- Các nội dung khác liên quan.
 
 Hoàn thành Hồ sơ thay đổi
 
- Soạn thảo Thông báo thay đổi Vốn 
 
- Giấy ủy quyền 
 
- Các giấy tờ khác có liên quan.
 
Tư vấn thay đổi người đại diện theo pháp luật của Công ty
 
- Tư vấn các quy định của Pháp luật về điều kiện trở thành người đại diện theo Pháp luật;
 
- Tư vấn về Quyền và Nghĩa vụ của người đại diện theo Pháp luật;
 
- Tư vấn về việc chuẩn bị các giấy tờ liên quan;
 
- Tư vấn về cách thức và tiến trình thực hiện;
 
- Các nội dung khác liên quan.
 
 Hoàn thành Hồ sơ thay đổi
 
- Quyết định về việc thay đổi người đại diện theo Pháp luật 
 
- Biên bản họp về việc thay đổi người đại diện theo Pháp luật 
 
- Thông báo thay đổi Đăng ký kinh doanh 
 
- Giấy ủy quyền 
 
- Các giấy tờ khác có liên quan.
 
Tư vấn thay đổi Thành viên Hợp danh
 
- Tư vấn các trường hợp chấm dứt tư cách Thành viên Hợp danh và tiếp nhận Thành viên Hợp danh mới;
 
- Tư vấn về Quyền và Nghĩa vụ của các Thành viên;
 
- Tư vấn về việc chuẩn bị các giấy tờ liên quan;
 
- Tư vấn về cách thức và tiến trình thực hiện;
 
- Các nội dung khác liên quan.
 
 Hoàn thành  Hồ sơ thay đổi
 
- Quyết định về việc thay đổi 
 
- Biên bản họp về việc thay đổi 
 
- Thông báo thay đổi Đăng ký kinh doanh 
 
- Giấy ủy quyền 
 
- Các giấy tờ khác có liên quan.
 
Tư vấn Đổi tên Doanh nghiệp
 
- Quyết định về việc thay đổi Tên Doanh nghiệp 
 
- Biên bản họp về việc thay đổi Tên Doanh nghiệp 
 
- Thông báo thay đổi Đăng ký kinh doanh 
 
- Giấy ủy quyền 
 
- Các giấy tờ khác có liên quan.
 
Tư vấn Đăng ký Bổ sung, thay đổi Ngành nghề kinh doanh
 
- Quyết định về việc thay đổi ngành nghề 
 
- Biên bản họp về việc thay đổi ngành nghề 
 
- Thông báo thay đổi đăng ký kinh doanh 
 
- Giấy ủy quyền 
 
- Các giấy tờ khác có liên quan.
 
Tư vấn thay đổi địa chỉ trụ sở chính của Doanh nghiệp
 
- Quyết định về việc thay đổi Địa chỉ trụ sở chính của Doanh nghiệp 
 
- Biên bản họp về việc thay đổi Địa chỉ trụ sở chính của Doanh nghiệp 
 
- Thông báo thay đổi đăng ký kinh doanh 
 
- Giấy ủy quyền 
 
- Các giấy tờ khác có liên quan.
 
Đại diện thực hiện các thủ tục
 
- Tiến hành nộp Hồ sơ thay đổi Đăng ký kinh doanh.
 
-  Theo dõi tiến trình xử lý và thông báo kết qủa Hồ sơ.
 
-  Nhận Giấy Chứng nhận đăng ký Kinh doanh tại Sở Kế hoạch và Đầu tư.
 
Quyền lợi khách hàng đến với chúng tôi
 
Quy trình ngắn gọn  chính xác về Nội dung và thời gian thay đổi ĐKKD, Tư vấn soạn thảo hồ sơ pháp lý cho Doanh nghiệp phù hợp với nội dung thay đổi;
 
Cung cấp văn bản pháp luật có liên quan theo yêu cầu và Hướng dẫn các thủ tục khác có liên quan. Tư vẫn miễn phí sau khi thay đổi.

Tư vấn Trường Thuận Đức luôn mang đến cho Bạn những thông tin chính xác và sẽ giúp Bạn hoàn tất các thủ tục một cách nhanh chóng và hiệu quả nhất. Bạn đừng do dự nếu như Bạn đã toàn ý cho công việc của Bạn, Hãy gọi cho Chúng tôi nếu vẫn còn thắc mắc về các thủ tục, quy trình, giấy tờ cần chuẩn bị trước khi thành lập Công Ty.        

Mọi chi tiết Quý Khách vui lòng liên hệ với Chúng tôi để được tư vấn trực tiếp

CÔNG TY TƯ VẤN ĐẦU TƯ & QUẢN LÝ TRƯỜNG THUẬN ĐỨC
VP: 84/74 Nguyễn Thanh Tuyền, Phường 2, Quận Tân Bình, TP. Hồ Chí MInh
Điện thoại:  3991-9480         Fax : 3991 6831
Hotline: 0919 776 599   -  0913 166 902

Email: congtytruongthuanduc@gmail.com
Website: tuvantruongthuanduc.vn


Người viết : admin


Giới hạn tin theo ngày :