Dịch vụ sở hữu trí tuệ

2012627165040820

Giấy chứng nhận an toàn vệ sinh thực phẩm

Chứng nhận cơ sở đủ điều kiện vệ sinh an toàn thực phẩm là một trong những yếu tố bắt buộc khi doanh nghiệp tiến hành chế biến, sản xuất thực phẩm. Chúng tôi sẽ hỗ trợ doanh nghiệp thực hiện đúng quy trình sản xuất đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm tại cơ sở. 
201131816342313

Thủ tục thực hiện vệ sinh an toàn thực phẩm

Thực phẩm. Tất cả các chất đã hoặc chưa chế biến nhằm sử dụng cho con người bao gồm đồ ăn, uống, nhai, ngậm, hút và các chất được sử dụng để sản xuất, chế biến hoặc xử lý thực phẩm, nhưng không bao gồm mỹ phẩm và những chất chỉ được dùng như dược phẩm.

 

 

  
20120411030649thu_tuc_bao_ho_thuong_hieu

Đăng ký nhẵn hiệu hàng hóa

Nhẵn hiệu hàng hóa đóng vai trò rất quan trọng đối với các doanh nghiệp, đặc biệt là trong nền kinh tế thị trường như hiện nay. Nhẵn hiệu hàng hóa giúp người dùng nhận ra sản phẩm cần lựa chọn một cách nhanh chóng nhất. Vì thế việc đăt tên cho sản phẩm là yếu tố rát quan trọng. 
20120412084814635_thumbzoom

Đăng ký bảo hộ kiểu dáng công nghiệp

 

Kiểu dáng công nghiệp là hình dáng bên ngoài của sản phẩm, được thể hiện bằng đường nét, hình khối, màu sắc hoặc sự kết hợp những yếu tố đó, có tính mới đối với thế giới và dùng làm mẫu để chế tạo sản phẩm công nghiệp hoặc thủ công nghiệp (Điều 784);

 

 

 

  
Cng_thc_XDTH_1

Đăng ký sáng chế - Giải pháp hữu ích

 - Sáng chế là giải pháp kỹ thuật mới so với trình độ kỹ thuật trên thế giới, có trình độ sáng tạo, có khả năng áp dụng trong các lĩnh vực kinh tế - xã hội (KTXH). Giải pháp hữu ích là giải pháp kỹ thuật mới so với trình độ kỹ thuật trên thế giới, có khả năng áp dụng trong các lĩnh vực KTXH. Thời hạn qui định cho thủ tục xét nghiệm hình thức là 3 tháng, xét nghiệm nội dung là 9 tháng đối với Giải pháp hữu ích và 18 tháng đối với Sáng chế kể từ ngày nhận được yêu cầu xét nghiệm nội dung.
- Thời hạn bảo hộ Sáng chế là 20 năm, Giải pháp hữu ích là 10 năm.


 
201221017422231

Bản quyền tác giả

 

Sở hữu trí tuệ, hay có khi còn gọi là tài sản trí tuệ, là những sản phẩm sáng tạo của bộ óc con người. Đó có thể là tác phẩm văn học, âm nhạc, phần mền máy tính, phát minh, sáng chế, giải pháp hữu ích, kiểu dáng công nghiệp.