Tư vấn Thuế

thanh_lap_chi_nhanh

Hướng dẫn các thủ tục về thuế

Hướng dẫn các thủ tục đăng ký thuế, cấp Mã số thuế theo qui định pháp luật vế thuế Lưu ý: 
20110304040901tax

Quản lý thuế - Đăng ký thuế

Nghị Định của Chính phủ số 85/2007/NĐ-CP ngày 25 tháng 5 năm 2007
qui định chi tiết thi hành một số điều của luật Quản lý thuế - Đăng ký thuế
 


 
thue_GTGT

Thuế giá trị gia tăng

Thuế GTGT là thuế gián thu.Thuế GTGT thu trên diện rộng ,Thuế tính trên khoản giá trị tăng thêm và được thể hiện trên hóa đơn. Là loại thuế có tính trung lập cao phạm vi đánh GTGT cho hoạt động tiêu dùng diễn ra trong phạm vi lãnh thổ. Luật số 13/2008/QH12 Quốc hội , Luật thuế giá trị gia tăng Nghị định 123/2008 NĐ-CP ngày 8/12/2008 Thông tư số 129/2008/TT-BTC ngày16/12/2008- Thuế GTGT thu trên diện rộng : Thuế tính trên khoản giá trị tăng thêm và được thể hiện trên hóa đơn. 
thue_tndn

Thuế thu nhập doanh nghiệp

Thuế thu nhập doanh nghiệp là loại thuế trực thu đánh vào phần thu nhập sau khi đã trừ các chi phí liên quan đến thu nhập (chi phí được trừ) của cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ có thuế. Tính chất trực thu của thuế này được biểu hiện ở sự đồng nhất giữa đối tượng nộp thuế và đối tượng chịu thuế, loại thuế này phụ thuộc rất lớn vào hiệu quả kinh doanh của Doanh nghiệp. Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp số 14/2008 được thông qua ngày 3/6/2008 Nghị định 124/2008/NĐ-CP ngày 11/12/2008, Thông tư số 130/2008/TT-BTC ngày 26/12/2008 
thue_xnk

Thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu

Với xu hướng toàn cầu hóa, Việt nam không ngừng thay đổi  và đẩy nhanh tiến trình gia nhập vào Tổ chức Thương mại Thế giối (WTO) thì pháp luật của các nước về thuế quan ngày càng có xu thế hội nhập với các quốc gia trong khu vực và toàn thế giới . Thuế Xuất khẩu, thuế Nhập khẩu là loại thuế đánh vào các hàng hóa mậu dịch, phi mậu dịch được phép xuất khẩu, nhập khẩu qua biên giới Việt Nam.- Hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu thông qua Hợp đồng ngoại thương (HĐNT) là hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu mậu dịch. 
tu_van_thue

Thuế tiêu thụ đặc biệt

Thuế tiêu thụ đặc biệt là một loại thuế gián thu là nguồn thu quan trọng của Ngân sách Nhà nước,đánh vào 11 hàng hóa và 6 dịch vụ thuộc đối tượng chịu thuế theo qui định của luật thuế tiêu thụ đặc biệt. Thuế được cấu thành trong giá cả hàng hóa, dịch vụ và do người tiêu dùng chịu khi mua hàng hóa, sử dụng dịch vụ- Thuế tiêu thụ đặc biệt có đối tượng chịu thuế hẹp, thuế suất cao. 
thue_TNCN

Thuế thu nhập cá nhân

Thuế thu nhập cá nhân là loại thuế trực thu đánh vào thu nhập thực nhận của cá nhân trong một kỳ tính thuế nhất định không phân biệt nguồn gốc phát sinh thu nhập, áp dụng thuế thu nhập cá nhân nhằm góp phần tăng cường công tác kiểm soát, phân phối thu nhập và điều tiết vĩ mô nền kinh tế.-   Các khoản chi phí cần thiết để thỏa mãn những nhu cầu của con người hàng ngày ,đặt những nhu cầu đó trong mối quan hệ với giá cả của thị trường.