Qui định thành lập Doanh nghiệp

von_moi_1

Quy định về việc đặt tên công ty theo luật Doanh nghiệp năm 2005

Hướng dẫn cách đặt tên Công ty. Tên chi nhánh, văn phòng đại diện theo qui định của luật Doanh nghiệp năm 2005 
dai_dien_phap_luat

Qui định về người đại diện pháp luật theo luật Doanh nghiệp năm 2005

 Qui định về người đại diện pháp luật căn cứ theo luật Doanh nghiệp năm 2005 
tru_so_congty

Qui định về việc đặt trụ sở theo luật Doanh nghiệp năm 2005

Qui định về Trụ sở chính doanh nghiệp (Luật Doanh Nghiệp 2005) 
von_dieu_le

Qui định chung về vốn điều lệ theo luật Doanh nghiệp năm 2005

Qui định vốn điều lệ theo Luật doanh nghiệp năm 2005 
gop_von

Qui định chung về việc góp vốn theo luật Doanh nghiệp 2005

Quy định về thành viên góp vốn theo Luật Doanh nghiệp năm 2005 
qui_dinh_moi

Quy định về cổ đông sáng lập theo luật Doanh nghiệp năm 2005

Quy định về cổ đông sáng lập (Theo Luật doanh nghiệp 2005) 
chung_chi_moi

Qui định ngành nghề yêu cầu có chứng chỉ

 Ngành nghề cần có chứng chỉ hành nghề trước khi đăng ký kinh doanh 
phap_dinh_moi

Ngành nghề yêu cầu có vốn pháp định theo luật Doanh nghiệp năm 2005

Ngành nghề yêu cầu có vốn pháp định theo luât Doanh nghiệp năm 2005 
nghe_tphcm

Qui hoạch ngành nghề tại TP. Hồ Chí Minh

Danh sách các ngành nghề cấp đăng ký kinh doanh theo Quy hoạch
 (Kèm theo thông báo số : 7230/SKHĐT-ĐKKD ngày 31/10/2008)