Thành lập doanh nghiệp nước ngoài

20101228110511tuvanhopdong

Những điều cần biết khi xin giấy phép đầu tư

Bạn muốn thành lập doanh nghiệp có yếu tố nước ngoài , Bạn cần hiểu một số vấn đề cần lưu ý khi thực hiện thủ tục đăng ký kinh doanh theo luật doanh nghiệp 2005. Quý khách hàng có thể tham khảo những vấn đề sau đây trước khi tiến hành thủ tục đăng ký đầu tư tại Sở Kế hoạch và Đầu tư.-  Hợp đồng hợp tác kinh doanh:  Được gọi tắt là Hợp đồng BCC, là hình thức đầu tư được ký giữa các nhà đầu tư nhằm

  
dau_tu

Thành lập doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài vào Việt Nam

Thủ tục xin giấy phép đầu tư là một trong những trọng tâm hoạt động nhiều doanh nghiệp thực hiện các dự án kinh doanh tại Việt Nam và các quốc gia khác, chủ trương, chính sách của Nhà nước Việt Nam liên quan đến đầu tư nước ngoài trong các ngành nghề kinh doanh khác nhau, để thực hiện các vấn đề liên quan đến xin giấy phép đầu tư, những quy định hạn chế và các điều kiện ràng buộc đối với các nhà đầu tư nước ngoài, Chúng tôi tư vấn lựa chọn các giải pháp phù hợp cho chiến lược đầu tư tại Việt Nam. Chuẩn bị các tài liệu cần thiết để xin cấp phép đầu tư và các giấy phép hành nghề khác; đại diện cho khách hàng làm việc trực tiếp với cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp giấy phép đầu tư, hỗ trợ đàm phán và giải quyết các vấn đề pháp lý liên quan trong quá trình xin cấp phép đầu tư. Hỗ trợ đàm phán và chuẩn bị các hợp đồng liên doanh, liên kết với các bên Việt Nam trong quá trình hợp tác kinh doanh.Tư vấn mở rộng quy mô đầu tư và hỗ trợ giải quyết các vấn đề phát sinh khác sau khi cấp phép đầu tư bao gồm vấn đề sử dụng lao động, hợp đồng thương mại, tư vấn quản lý và thuế trong quá trình hoạt động của doanh nghiệp.- Hợp đồng liên doanh đối với hình thức đầu tư thành lập tổ chức kinh tế liên doanh giữa nhà đầu tư trong nước và nhà đầu tư nước ngoài hoặc Hợp đồng hợp tác kinh doanh đối với hình thức Hợp đồng hợp tác kinh doanh. 
hinh_1

Thành lập Văn phòng Đại diện - Chi nhánh nước ngoài tại Việt Nam

Việt Nam gia nhập vào WTO ngày càng có nhiều thương nhân nước ngoài đến Việt Nam để tìm hiểu môi trường đầu tư, xúc tiến các hoạt động kinh doanh. Chúng tôi xin giới thiệu tới quý khách hàng về điều kiện cấp phép thành lập văn phòng đại diện - Chi nhánh của thương nhân nước ngoài tại Việt am 
20110302025904daotaonoibo

Thay đổi nội dung đầu tư nước ngoài

Khi điều chỉnh dự án đầu tư liên quan đến mục tiêu, quy mô, địa điểm, hình thức, vốn và thời gian thực hiện dự án đầu tư, nhà đầu tư phải làm thủ tục điều chỉnh Giấy chứng nhận đầu tư theo (Nghị định 108/2006/NĐ-CP ngày 22 tháng 9 năm 2006 của Thủ tướng Chính phủ Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư) 

Hướng dẫn một số điều qui định luật đầu tư

Tham khảo một số điều luật đầu tư năm 2005 

Hướng dẫn qui định về luật Thương Mại

Tham khảo Luật Thương Mại năm 1992 đã được sửa đổi, bổ sung theo Nghị quyết số 51/2001/QH 10 ngày 25 tháng 12 năm 2001 của Quốc hội khóa X, kỳ họp thứ 10