Thành lập doanh nghiệp trong nước

20110524114735consult1_1

Hướng dẫn qui định thành lập doanh nghiệp

Tham khảo một số qui định thành lập doanh nghiệp   
hinh_2

Tư vấn thành lập doanh nghiệp

Để bạn có một cuộc sống tự do và làm chủ về tài chính, con đường thuận lợi dễ tiếp cận nhất Bạn phải thiết lập định hướng riêng cho bạn, một ý tưởng kinh doanh độc đáo và lòng khao khát của bạn, và một số vốn cần và đủ để bạn thực hiện. Hiện nay thủ tục thành lập doanh nghiệp đã được đơn giản hóa rất nhiều,. Song nếu bạn là người mới chuẫn bị thành lập doanh nghiệp sẽ gặp không ít khó khăn, về thủ tục ban đầu, Pháp lý và mất thời gian vất vả đi lại cho bạn

Tư vấn Trường Thuận Đức Giúp bạn nắm rõ thủ tục và quy trình thành lập doanh nghiệp, Chúng tôi  sẽ tư vấn, soạn thảo và hoàn tất các thủ tục giúp bạn trong quá trình thành lập doanh nghiệp các giải pháp toàn diện, hiệu quả phù hợp với mục tiêu của doanh nghiệp. 
hinh3

Thủ tục Thành lập công ty Cổ phần

1 .Công Ty Cổ phần là doanh nghiệp, trong đó :

-  Vốn điều lệ được chia thành nhiều phần bằng nhau gọi là cổ phần

- Cổ đông có thể là tổ chức, cá nhân, số lượng cổ đông tối thiểu là 3 (ba) và không hạn số lượng chế tối đa

- Cổ đông chỉ chịu trách nhiệm về các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khác của doanh nghiệp trong phạm vi số vốn đã góp vào doanh nghiệp

- Cổ đông có quyền tự do chuyển nhượng cổ phần của mình cho người khác, trừ trường hợp quy định tại khoản 3 Điều 81 và khoản 5 Điều 84 của Luật này

2 . Công ty cổ phần có tư cách pháp nhân kể từ ngày được cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh.

3 . Công ty Cổ phần có quyền phát hành chứng khoán các loại huy động vốn 
20110524115051travel_consultant_team

Thủ tục Thành lập công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên

Từ 2 cá nhân, tổ chức và không vượt quá 50 cá nhân, tổ chức cùng góp vốn. Đại diện pháp luật (Giám đốc) có thể các thành viên góp vốn hoặc thuê mướn người khác. 
luat_1_tv

Thủ tục thành lập Công Ty TNHH Một Thành viên

Do một tổ chức hoặc một cá nhân làm chủ sở hữu. Chủ sở hữu chịu trách nhiệm về các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khác của Công ty trong phạm vi số vốn điều lệ của Công ty. 
Luat_DNTN

Thủ tục Thành lập doanh nghiệp tư nhân

Doanh nghiệp tư nhân là doanh nghiệp do môt cá nhân làm chủ và tự chịu trách nhiệm bằng toàn bộ tài sản của mình về mọi hoạt động của doanh nghiệp. Doanh nghiệp tư nhân không được phát hành bất kỳ loại chứng khoán nào, mỗi cá nhân chỉ được quyền thành lập một doanh nghiệp tư nhân


 
cty_hop_danh_1

Thủ tục thành lập Công Ty Hợp Danh

Công ty hợp danh là một tổ chức có tư cách pháp nhân độc lập. Có ít nhất hai thành viên là chủ sở hữu chung, ngoài các thành viên hợp danh có thể có thành viên góp vốn. Thành viên hợp danh chịu trách nhiệm bằng toàn bộ tài sản của mình về các nghĩa vụ của Công ty 
20110112084750legal_consultancy_250x2502

Thủ tục Thanh lập hộ kinh doanh cá thể

Hộ kinh doanh cá thể do một cá nhân là công dân Việt Nam, một nhóm người hoặc một hộ gia đình làm chủ và chỉ được đăng ký kinh doanh tại một địa điểm, sử dụng không quá mười lao động, không có con dấu và chịu trách nhiệm bằng toàn bộ tài sản của mình đối với hoạt động kinh doanh. - Thủ tục tiến hành và các giấy tờ cần thiết để thành lập Hộ kinh doanh.