Thay đổi nội dung kinh doanh

20101231031031imagesjpg2

Thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh

Để giúp doanh nghiệp hoàn toàn yên tâm trong hoạt động kinh doanh của mình. Trường Thuận Đức giúp Quý doanh nghiệp thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh sẽ thay mặt doanh nghiệp xử lý giải quyết mọi vấn đề liên quan đến thay đổi đăng ký kinh doanh một cách chuyên nghiệp và tin cậy nhất.

Dịch vụ xin cấp giấy phép sẽ giúp quý doanh nghiệp tiết kiệm thời gian và công sức đi lại. Giải quyết nhanh chóng và chính xác các thủ tục, hồ sơ, tư vấn miễn phí trong quá trình thực hiện. 
HINH_MOI

Chuyển đổi loại hình doanh nghiệp

Theo quy định của Luật doanh nghiệp khi chuyển đổi loại hình các doanh nghiệp phải chuẩn bị hồ sơ chuyển đổi và thực hiện các thủ tục đăng ký thay đổi tại phòng đăng ký kinh doanh. Sở kế hoạch đầu tư tỉnh, thành phố nơi doanh nghiệp đặt trụ sở. Đồng thời Doanh nghiệp thay đổi con dấu công ty và Mã số thuế của Doanh nghiệp. Để giúp doanh nghiệp hoàn toàn yên tâm trong hoạt động kinh doanh của mình. Trường Thuận Đức thay mặt doanh nghiệp xử lý, giải quyết mọi vấn đề liên quan đến thay đổi loại hình doanh nghiệp một cách chuyên nghiệp và tin cậy nhất. Dịch vụ xin cấp giấy phép sẽ giúp quý khách, tiết kiệm thời gian và công sức đi lại. Giải quyết nhanh chóng và chính xác các thủ tục. hồ sơ. Tư vấn miễn phí trong quá trình thực hiện. 
20101007034206thanh_lap_van_phong_dai_dien_cong_ty

Thành lập Chi nhánh, Văn Phòng đại diện

Trong quá trình hoạt động sản xuất kinh doanh, Doanh nghiệp có thể thành lập một hoặc một số chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh ở ngoài địa chỉ đăng ký trụ sở chính. Căn cứ pháp lý theo Ðiều 24 Nghị định 88/2006/NÐ-CP ngày 29/8/2006 của Thủ tướng Chính phủ về Đăng ký kinh doanh: Quy định về việc đăng ký hoạt động của chi nhánh, văn phòng đại diện và địa điểm kinh doanh