Cảm ơn Bạn. Nếu thành viên là cá nhân chết hoặc bị Toà án tuyên bố là đã chết thì người thừa kế theo di chúc hoặc theo pháp luật của thành viên đó là thành viên của công ty. Nếu thành viên thừa kế chưa đủ 18 tuổi thì quyền và nghĩa vụ của thành viên đó trong công ty được thực hiện thông qua người giám hộ được Pháp Luật công nhận.

Để biết thêm chi tiết xin Liên hệ Chúng tôi : 0919776599 Hoặc gởi Email : congtytruongthuanduc@gmail.com