Chào anh, trường hợp của anh không được góp vốn vào công ty TNHH vì người góp vốn thì đương nhiên là thành viên Hội đồng thành viên và được coi là người quản lý công ty. Anhcđược góp vốn vào công ty cổ phần với tư cách là cổ đông mà không được tham gia Hội đồng quản trị, được góp vốn vào công ty hợp Danh với tư cách là thanh viên góp vốn mà thôi.

Để biết thêm chi tiết xin Liên hệ Chúng tôi : 0919776599 Hoặc gởi Email : congtytruongthuanduc@gmail.com