Chào Bạn Chúng tôi trả lời câu hỏi của anh như sau. Đối với tài sản là giá trị quyền sử dụng đất, trước tiên anh là người sở hữu và sử dụng đất hợp pháp, được Luật Pháp công nhận. Sau đó tiến hành các bước:

-         Tiến hành làm thủ tục chuyển quyền sở hữu/sử dụng đất tại cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

-         Định giá tài sản góp vốn (do các thành viên sáng lập định giá)

-         Nhận giấy chứng nhận góp vốn.

Để biết thêm chi tiết xin Liên hệ Chúng tôi : 0919776599 Hoặc gởi Email : congtytruongthuanduc@gmail.com