Cảm ơn câu hỏi của Bạn. Thứ nhất, hai anh/chị làm biên bản họp cổ đông quyết định bãi nhiệm chủ tịch HDQT. Tiếp theo, chị làm văn bản báo cáo gởi Sở Kế Hoạch Đầu Tư để giải quyết.

Để biết thêm chi tiết xin Liên hệ Chúng tôi : 0919776599 Hoặc gởi Email : congtytruongthuanduc@gmail.com